Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

9/27/2022 - 12:00 AM
Với yêu cầu từ thực tiễn xuất bản, để tồn tại và phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các nhà xuất bản phải chuyển mình bằng việc thúc đẩy chuyển đổi số. Đây là một xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Xuất bản. Không nằm ngoài xu thế phát triển của đất nước, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã có những bước chuyển mình, bắt kịp xu thế phát triển hiện nay.
Bước vào cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị xuất bản đều phải đối diện với các vấn đề về cạnh tranh trong việc phát triển, khai thác và điều hướng nội dung để thu hút độc giả và tạo ra doanh thu. Vì vậy, các đơn vị xuất bản buộc phải có các kế hoạch phát triển, phương án cắt giảm chi phí, gia tăng doanh thu và tối ưu công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của bạn đọc.
Chuyển đổi số cho thấy nhu cầu và lợi ích của ngành xuất bản trong hành trình vượt khỏi cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh truyền thống để trở thành những đơn vị thích ứng nhanh với thế giới số.
Nhu cầu chuyển đổi số của ngành xuất bản xuất phát từ thực tế là nhu cầu tiêu thụ về nội dung của người dùng. Thói quen đọc sách của người đọc đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Người đọc không còn đơn thuần tiếp cận nội dung từ các bản in mà đã chuyển sang các thiết bị số với những định dạng linh hoạt và sẵn có nhất để tiếp cận thông tin. Bệnh cạnh đó, chuyển đổi số mang lại lợi ích hết sức to lớn cho nhà xuất bản như các ấn phẩm được phát hành nhanh hơn, phạm vi tiếp cận rộng hơn và có tuổi thọ dài hơn; quy trình làm việc được tối ưu hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất; phát triển thương hiệu, thị trường,....Nắm bắt được hành vi trực tuyến của độc giả, xu thế của thị trường xuất bản, bên cạnh các xuất bản phẩm truyền thống, trong nhiều năm qua, nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình quản lý như thủ tục hành chính điện tử, đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử; phần mềm hỗ trợ công tác biên tập; tổ chức các lớp đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất,... Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ cán bộ công nhân viên, người lao động, nhà xuất bản đã sản xuất xuất bản phẩm điện tử như bản đồ điện tử, sách điện tử,.... đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc, phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường hội nhập quốc tế.
Đăng ký nhận bản tin Register