Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

10/5/2016 - 12:00 AM
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Ô-xtrâyli-a khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, định kỳ tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2016, Lãnh đạo Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (TNNXB) đã tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Ô-xtrâyli-a khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên Hợp quốc (UNEP)  phát động trên phạm vi toàn cầu, định kỳ tổ chức vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm, sáng ngày 5 tháng 10 năm 2016, Lãnh đạo  Đảng bộ Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam (TNNXB) đã tổ chức các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường.
 Chủ đề Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của khu vực đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc, tiến hành diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường, ra quân làm vệ sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, phát động các phong trào: Ngày hội tái chế, Ngày hội sống xanh, Ngày Thứ bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, Ngày không sử dụng túi nilon...
Hưởng ứng lời kêu gọi nhiều cán bộ và đoàn viên thanh niên Nhà xuất bản đã tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực, đem lại hiệu quả lớn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng về giữ gìn và bảo vệ môi trường.
Sau đây là hình ảnh một số hoạt động của Thanh niên  Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam diễn ra cùng ngày :


Chủ tịch, Tổng Giám đốc Kim Quang Minh phát biểu phát động chiến dịch

 
 
Đăng ký nhận bản tin Register