Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016

1/27/2016 - 12:00 AM
ngày 27/01, tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (gọi tắt là Nhà xuất bản) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.


Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
ngày 27/01, tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam (gọi tắt là Nhà xuất bản) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể cán bộ viên chức, người lao động Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
 Nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về công tác xuất bản
 


Ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho biết, năm 2015 được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Vụ chức năng, cùng với sự đoàn kết nhất trí trong Ban lãnh đạo và sự nỗ lực, đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, Nhà xuất bản đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị về công tác xuất bản, giúp cho Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao dân trí về 8 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Nhiều xuất bản phẩm bản đồ sách tài nguyên -  môi trường có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo và nhu cầu xã hội. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản đã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với các đơn vị trực thuộc Bộ xuất bản sách, tài liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của đông đảo bạn đọc. Năm 2015, Nhà xuất bản đã tự lo vốn đầu tư và sản xuất được 8.000 cuốn Luật Bảo vệ môi trường, 1.100 cuốn Luật Khoáng sản, 5.000 cuốn Luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo, 10.000 cuốn Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai,…; đã xây dựng hồ sơ, kiểm tra thẩm định nội dung, cấp Quyết định xuất bản cho trên 190 đầu xuất bản phẩm bản đồ, sách, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường; tập trung ổn định tổ chức, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đẩy mạnh công tác thị trường, điều hành tốt công tác sản xuất kinh doanh; làm tốt công tác quản lý vật tư sản xuất, khuyến khích người lao động cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động…Đoàn chủ tọa điều hành Hội nghị
 
Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển biểu dương và ghi nhận những thành tích xuất sắc của Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã đạt được trong năm 2015. Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Nhà xuất bản đã cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Nhà xuất bản là doanh nghiệp đặc thù, không chỉ sản xuất kinh doanh mà còn làm nhiệm vụ chính trị, giúp cho Bộ trong công tác tuyên truyền thông tin, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về 8 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ; công tác xuất bản đã được chú trọng cả về chất lượng lẫn yêu cầu số lượng; hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì và hoàn thành vượt kế hoạch, thu nhập của công nhân viên chức, người lao động được đảm bảo; công tác quản trị doanh nghiệp cũng đã dần đi vào nền nếp hoạt động…
Năm 2016 không chỉ là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, mà còn là là năm bản lề cho mọi quyết sách Đổi mới của đất nước, của nền kinh tế, của tiến trình hội nhập mới khi hàng loạt các cam kết hội nhập có hiệu lực. Vì vậy, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như:
Một là, cần đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động theo mô hình doanh nghiệp nhất là khi không gian kinh tế mới đang mở ra cho nền kinh tế Việt Nam sau các thoả thuận hội nhập ngày càng toàn diện và thực chất hơn vào kinh tế toàn cầu.
Hai là, cần nâng cao năng lực cạnh tranh, bởi đây là yếu tố quyết định sống còn trong điều kiện hiện nay. Muốn vậy, Nhà xuất bản cần đầu tư đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Ba là, quan tâm đến việc tìm kiếm, mở rộng thị trường trong nước cũng như quốc tế. Đặc biệt, cần có sự phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ để tạo thêm nguồn việc cho Nhà xuất bản.
Bốn là, tăng cường, đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp, phải chấn chỉnh bắt đầu từ việc tổ chức bộ máy cán bộ đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
Thứ trưởng hy vọng, với tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong công việc, trong thời gian tới, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam sẽ ngày càng lớn mạnh, góp phần vào việc thực hiện chủ trương đẩy mạnh kinh tế hóa ngành TN&MT và sự phát triển bền vững của ngành TN&MT.Toàn cảnh Hội nghị
Đăng ký nhận bản tin Register