NXB tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ, công nhân viên

10/18/2019 - 12:00 AM
Để đảm bảo an toàn trước khi làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người lao động cần phải được tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

        Tai nạn lao động hiện là một vấn đề được xã hội đặc biệt quan tâm, bởi đây chính là một tác động xấu đến sự phát triển của đất nước. Hàng ngày, hàng giờ, những vụ tai nạn lao động thương tâm liên tục xảy ra mà lý do một phần từ ý thức của cơ sở, doanh nghiệp không đào tạo, trang bị kiến thức cần thiết cho người lao động.
        Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là một trong những phương thức giúp nâng cao hiểu biết cho người lao động, người sử dụng lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
        Thực hiện Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Luật An toàn, vệ sinh lao động, ngày 17 tháng 10 năm 2019, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho toàn thể CBCNV.

Một số hình ảnh đáng chú ý của khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động:Đăng ký nhận bản tin Register