NXB TNMT & Bản đồ Việt Nam đổi mới để nâng cao chất lượng toàn diện

7/27/2016 - 12:00 AM
(TN&MT) – Sáng 27/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển tới dự và chỉ đạo hội nghị Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Nhà xuất bản TNMT& Bản đồ Việt Nam.
(TN&MT) – Sáng 27/7, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển tới dự và chỉ đạo hội nghị Sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 của Nhà xuất bản TNMT& Bản đồ Việt Nam.

     Báo cáo sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch, Tổng Giám đốc NXB TNMT & Bản đồ Việt Nam cho biết: Trong công tác xuất bản, NXB đã tổ chức biên tập, kiểm tra, thẩm định xây dựng và hoàn thiện ký duyệt hồ sơ xuất bản tổng số 65 đầu xuất bản phẩm. Trong đó có 18 đầu sách Tài nguyên – Môi trường với 6.670 bản và 47 xuất bản phẩm là bản đồ, tập bản đồ và các tài liệu khác với 906.610 bản.
     NXB đã in và phát hành đến các địa phương hơn 4.000 cuốn Luật Đất đai, Luật Tài nguyên Môi trường Biển và Hải đảo phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và phổ biến giáo dục pháp luật của các Sở Tài nguyên & Môi trường. Nhiều loại sách, tài liệu và bản đồ có hàm lượng kỹ thuật cao, góp phần vào công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và nâng cao dân trí.
     Về hoạt động sản xuất kinh doanh, tính đến hết tháng 6/2016 NXB đạt doanh thu 62,1 tỷ đồng, đạt 114% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nộp ngân sách nhà nước 3,9 tỷ đồng và mang lại thu nhập bình quân ổn định cho người lao động ở mức 6,4 triệu đồng/tháng.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
  Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, ông Kim Quang Minh cho rằng NXB đã xuất bản nhiều Xuất bản phẩm Bản đồ sách Tài nguyên – Môi trường có chất lượng, phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, khẳng định chủ quyền lãnh thổ biên giới hải đảo, nhu cầu xã hội và nâng cao dân trí.
     Đồng thời, NXB cũng tích cực và chủ động trong công tác thị trường; điều hành và quản lý công tác tài chính đạt hiệu quả, tiếp tục áp dụng cơ chế về tiền lương phù hợp, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động. Một số đơn vị đã làm tốt công tác quản lý vật tư sản xuất, khuyến khích người lao động cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động.
     Tuy nhiên, theo ông Kim Quang Minh, hoạt động xuất bản cũng như sản xuất, kinh doanh của NXB còn những tồn tại nhất định. Trong đó, thị trường chưa có nhiều nguồn việc; các công tác kiểm tra, cấp phép còn tồn tại một sản phẩm xuất bản phẩm thu hồi để khắc phục. Sự hợp tác giữa một số đơn vị còn chưa thật sự chặt chẽ, thông tin chỉ đạo và hợp tác giữa các khâu biên tập, in và phát hành đôi khi chưa thông suốt; chưa khai thác tốt các bán sản phẩm, dữ liệu nền giữa các đơn vị, gây lãng phí.


Ông Kim Quang Minh - Chủ tich, Tổng Giám đốc báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 
 
 Mặt khác, lực lượng biên tập bản đồ còn mỏng, chưa tạo ra được nhiều sản phẩm phục vụ phát hành; trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ của một số cán bộ công nhân viên, người lao động còn yếu, chưa đáp ứng được nhu cầu công việc. Một số trường hợp thực hiện nội quy lao động chưa nghiêm , sử dụng vật tư, chi phí sản xuất gây lãng phí.
     Trên cơ sở các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã ban hành và tình hình sản xuất, kinh doanh cụ thể tại thời điểm giữa năm 2016, NXB xây dựng phương phướng, nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm 2016, trọng tâm là thực hiện chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản”.
Theo đó, NXB tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước giúp Bộ TN&MT trong việc theo dõi hoạt động xuất bản bản đồ, xuất bản phẩm trong và ngoài ngành; phát hiện, kiến nghị các cơ quan chức năng để ngăn chặn, xử lý các xuất bản phẩm có nội dung trái với quy định Nhà nước, Luật Xuất bản, Nghị định về hoạt động đo đạc – bản đồ.
     NXB tiếp tục xuất bản, thành lập, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu, các ấn phẩm phục vụ nhiệm vụ trính trị của Đảng, Nhà nước; xây dựng “Tủ sách Tài nguyên và Môi trường”. Tăng cường xuất bản, in và phát hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, sách khoa học kỹ thuật, tài liệu nghiệp vụ chuyên ngành; sách, tài liệu hướng dẫn thi hành pháp luật.
     Về nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh, ông Kim Quang Minh nhấn mạnh: NXB sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, đất đai; quản lý và bảo vệ TN & MT; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 8 lĩnh vực TN & MT. NXB cũng chú trọng đẩy mạnh công tác thị trường, hướng tới các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước để khai thác các nguồn việc…


Toàn cảnh hội nghị

rên cơ sở phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 mà NXB đề ra, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển yêu cầu NXB phải nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng hoạt động để có thể mở rộng thị trường trong nền kinh tế hội nhập như hiện nay, nhất là trong bối cảnh hệ thống các nhà xuất bản đang bối rối trước việc đổi mới, tái cơ cấu.
     Theo Thứ trưởng, hiện nay nhiều đơn vị sự nghiệp đang chuyển sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, sự cạnh tranh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Vấn đề đổi mới hoạt động NXB, tái cơ cấu lại hoạt động như thế nào để NXB có thể đứng vững trong điều kiện hiện nay là nhiệm vụ tiên quyết mà NXB cần chú trọng. Ngoài ra, vấn đề đổi mới công nghệ in ấn, xuất bản và nguồn nhân lực cũng là những yếu tố cốt lõi mà NXB cần tập trung triển khai thực hiện.
     Hơn nữa, NXB cần chủ động hơn nữa trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; trao quyền chủ động cho các đơn vị nhiều hơn. Cụ thể hóa các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản để giúp NXB  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.


Tin & ảnh: Tuyết Chinh - Báo Tài Nguyên  & Môi Trường
 
 
Đăng ký nhận bản tin Register