NXB triển khai công tác sản xuất, kinh doanh thông qua hệ thống trực tuyến

3/31/2020 - 12:00 AM
      Chiều ngày 31/3/2020, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Ban lãnh đạo NXB, Thủ trưởng và cán bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc đã triển khai họp trực tuyến về một số biện pháp, chương trình công tác cấp bách trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

        Chủ tịch - Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Kim Quang Minh chỉ đạo:
      1. Các đơn vị, cán bộ công nhân viên NXB thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch do Chính phủ và các cơ quan chức năng của Nhà nước quy định; tất cả các cán bộ công nhân viên NXB thực hiện khai báo y tế đầy đủ, đeo khẩu trang y tế trong cơ quan và khi đi ra ngoài, sát khuẩn khi tiếp xúc với các vật dụng tại nơi làm việc.
      2. Tạm thời dừng hoạt động Cửa hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ bản đồ, quả địa cầu.
      3. Các đơn vị rà soát, lập kế hoạch thực hiện các khối công việc sao cho người lao động có thể thực hiện được ở nhà và đẩy lùi thực hiện sang thời gian sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 suy giảm. Từ ngày 1/4/2020 đến ngày 15/4/2020 bố trí cho cán bộ công nhân viên làm việc tại nhà; thực hiện các công việc, trao đổi thông tin công việc trên nền tảng phương tiện truyền thông/công nghệ thông tin.
      4. Các cuộc họp, trao đổi thông tin công việc sẽ được thực hiện trực tuyến. Chỉ cắt cử một số cán bộ chủ chốt (như: Bảo vệ, Cán bộ trực PCCC, Cán bộ giám sát duy trì vận hành hệ thống CNTT) trực tại một số bộ phận trọng yếu của cơ quan.
Đăng ký nhận bản tin Register