Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)

11/20/2020 - 12:00 AM
Với 13 nhóm chính sách mới, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay. Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) mong muốn tạo nền tảng cần thiết cho đạo luật về môi trường toàn diện, thống nhất và hội nhập quốc tế.
      Chiều ngày 17/11/2020, Quốc hội đã chính thức thông quan Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%. Luật Bảo vệ môi trường được đánh giá có nhiều điểm mới, đột phá, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội hơn so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) – Nguồn: Quochoi.vn
      Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi) gồm 16 Chương, 171 Điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 với những mục tiêu và những điều khoản mới sửa đổi nhằm hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quản lý, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp thực hiện cũng như phục vụ trong công tác quản lý nhà nước; đảm bảo chất lượng cuộc sống người dân, đồng thời góp phần phòng vệ, ngăn chặn, sàng lọc các dự án có công nghệ lạc hậu, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
 
Đăng ký nhận bản tin Register