THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN

4/12/2024 - 12:00 AM
Căn cứ vào công văn số 10/NMI ngày 1/4/2024 của nhà máy in Bản đồ v/v Xin thanh lý TSCĐ.
Căn cứ vào Quyết định số 15/QĐ-NXB ngày 11 tháng 04 năm 2024 về việc bán thanh lý tài sản: Xe Nâng Nichiyu tải trọng nâng 1.500 Kg, sản xuất năm 2008, xe đã qua sử dụng.
Nhà máy In Bản đồ xin được thông báo rộng rãi để mọi người được biết. Ai có nhu cầu mua tài sản thanh lý trên có thể gửi hồ sơ về  Ban Giám đốc Nhà máy In Bản đồ địa chỉ : 85 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội hoặc liên trực tiếp đồng chí Phó giám đốc phụ trách Nguyễn Quốc Huy – số điện thoại:  0912 485 499 thời gian nhận hồ sơ chào mua thanh lý từ ngày 12 tháng 04 đến ngày 20  tháng 04  năm 2024 trong giờ hành chính.
Xin trân trọng cảm ơn!
  PHÓ GIÁM ĐỐC
 

NGUYỄN QUỐC HUY
GIÁM ĐỐC
 

  VŨ THỊ NGA
Đăng ký nhận bản tin Register