Tiến hành Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng Ủy NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam

5/14/2020 - 12:00 AM
Từ ngày 4/5/2020 đến ngày 15/5/2020, thực hiện chỉ đạo của Đảng Bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ đạo của Đảng Ủy NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, các Chi bộ trực thuộc Đảng Ủy, NXB đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022.
      Các Chi bộ NXB tổ chức đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến, thông qua báo cáo chính trị của từng chi bộ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2017 -2020 và đưa ra phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2022. Các báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, các Chi bộ NXB đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội từng Chi bộ cũng đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho Dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng Ủy NXB nhiệm kỳ 2015 - 2020. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội, các Chi bộ đã tiến hành bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 .
      Các Ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 của NXB cùng tập thể đảng viên, công chức, viên chức sẽ phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; tiếp tục đổi mới phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của từng chi bộ; xây dựng các Chi bộ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng các đơn vị vững mạnh toàn diện, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của từng Chi bộ trong NXB nhiệm kỳ 2020 - 2022.
      Một số hình ảnh Đại hội của các Chi bộ:
       Hình ảnh Đại hội Chi bộ Phòng ban I:
      Hình ảnh Đại hội Chi bộ Phòng ban II:

Đăng ký nhận bản tin Register