Tiếp tục nâng cao chất lượng của hoạt động xuất bản

5/18/2015 - 12:00 AM
Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho hay, Chỉ thị 42 ra đời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động xuất bản trong lĩnh vực tư tưởng, thông qua sản phẩm đồng thời làm tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ thị 42 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trên tất cả các mặt xuất bản, in và phát hành.
         Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển cho hay, Chỉ thị 42 ra đời nhằm nâng cao chất lượng của hoạt động xuất bản trong lĩnh vực tư tưởng, thông qua sản phẩm đồng thời làm tốt hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ thị 42 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản trên tất cả các mặt xuất bản, in và phát hành.


Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 

       Việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 42 nhằm kiểm điểm 5 nhiệm vụ, 6 giải pháp được đề ra trong Chỉ thị để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục tiếp tục nâng cao hoạt động xuất bản.

      Theo Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam được đánh giá là một trong các nhà xuất bản đứng đầu cả nước về chất lượng các xuất bản phẩm bản đồ.

      Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao vai trò của Nhà xuất bản trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của ngành tài nguyên môi trường đến cơ sở, vùng sâu, vùng xa.

      Thứ trưởng cho rằng, hiện nay, công tác xuất bản đang phát triển nhanh, vì thế nếu không hiện đại hóa sẽ không thể cạnh tranh được với các xuất bản phẩm điện tử. Chính vì vậy, Thứ trưởng yêu cầu, Nhà xuất bản cần nhanh chóng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu công việc.

      Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển chỉ đạo, thời gian tới Nhà xuất bản cần tham mưu đề xuất xây dựng chương trình hành động cụ thể tiếp tục thực hiện Chỉ thị 42. Bộ sẽ có trách nhiệm trọng việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản.

      Thứ trưởng cũng ghi nhận đề xuất của lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Nhà xuất bản trong việc đưa công tác xuất bản thành công tác thường xuyên của Bộ TN&MT, chính sách đặt hàng, xuất bản hệ thống bản đồ quốc gia… 

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên

Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam báo cáo

 

Trước đó, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam Kim Quang Minh đã báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị 42. Nhà xuất bản đã tập trung thực hiện chương trình bản đồ phủ trùm theo các tiêu chuẩn cơ bản đã thực hiện và sản xuất hơn 20 nghìn mảnh bản đồ địa hình các loại tỷ lệ phục vụ công tác điều tra cơ bản, quy hoạch lãnh thổ phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các ngành, địa phương cả nước. Đã xuất bản hệ thống bản đồ hành chính quốc gia các loại tỷ lệ từ 1/1 000 000 đến 1/6 000 000 với hàng triệu bản in với độ chính xác cao và thể hiện toàn vẹn biên giới lãnh thổ, thềm lục địa, biển và hải đảo theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đã phát hành trên cả nước.

      Đã xuất bản hơn 50 tập bản đồ, atlat, hơn1000 bộ bản đồ chuyên ngành địa lý tổng hợp, giáo khoa, phổ thông, du lịch đạt chất lượng cao, nhiều bộ bản đồ có giá trị về văn hóa tư tưởng và khoa học công nghệ… Đã xuất bản hệ thống sách, tài liệu chuyên ngành thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường với chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật không để xảy ra sai sót phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao dân trí.

      Ông Kim Quang Minh cho biết, trong việc thực hiện Chỉ thị 42 Bộ TN&MT đã luôn quan tâm tạo điều kiện cho Nhà xuất bản. Bộ TN&MT đã đưa công tác xuất bản trở thành một mặt công tác thường xuyên trong chương trình kế hoạch, nhiệm vụ hàng năm của Bộ; tích cực triển khai các nội dung chỉ đạo trong Chỉ thị 42 – CT/TW; hoàn thành vai trò định hướng và hỗ trợ công tác xuất bản của Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

      Ông Kim Quang Minh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác xuất bản. Đó là, trình độ biên tập viên Nhà xuất bản còn hạn chế về trình độ biên tập mỹ thuật, ngữ văn, ngoại ngữ. Công tác phát hành bản đồ tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Sản phẩm bản đồ, sách, tài liệu, nhất là các thể loại bản đồ, sách, tài liệu phục vụ tuyên truyền, chính trị - tư tưởng có khả năng phát hành trên thị trường rất hạn chế…

(Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)

Đăng ký nhận bản tin Register