Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022

4/19/2022 - 12:00 AM
Nhằm tôn vinh vai trò và nâng cao nhận thức của cộng đồng về sở hữu trí tuệ, sáng tạo và đổi mới trong đời sống kinh tế - xã hội, ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn là Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) chọn là Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới.
       “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn” là chủ đề hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022 ở Việt Nam. Thông điệp nhấn mạnh vào sức sáng tạo của giới trẻ, thúc đẩy những thay đổi, kiến tạo một tương lai bền vững.
Sức​ sáng tạo vô tận của giới trẻNguồn: Internet.
       Hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam góp một phần sức của mình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò của Sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo đối với công chúng nói chung, cũng như tăng cường sự quan tâm tới lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ nói riêng với các hoạt động như: Treo băng zôn, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan; khuyến khích tham gia hội thảo chuyên đề, tọa đàm, giao lưu trực tiếp hoặc trực tuyến về đổi mới sáng tao, sở hữu trí tuệ;.../.
Đăng ký nhận bản tin Register