Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

5/28/2024 - 12:00 AM
Chiều ngày 28/05/2024, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trao quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh Hội nghị
Theo Quyết định, ông Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Chi nhánh được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 tháng 5 năm 2024.
Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phát biểu giao nhiệm vụ tại Hội nghị.
Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Chi nhánh, Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam chúc mừng và đề nghị ông Nguyễn Văn Phương nhận nhiệm vụ cần bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Ông Lê Minh Hải nhấn mạnh, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cần được chú trọng khai thác, mong muốn trong thời gian tới dươi sự điều hành của ông Nguyễn Văn Phương, Chi nhánh Nhà xuất bản tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có những bước tiến mới, phát triển thị trường, tự chủ tài chính và có những đóng góp nhiều hơn vào doanh thu Nhà xuất bản.
Ông Nguyễn Văn Phương phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Chi nhánh Nguyễn Văn Phương cảm ơn sự tin tưởng của ông Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản cùng Ban Lãnh đạo, Thủ trưởng các phòng ban chức năng và đơn vị sản xuất. Ông Nguyễn Văn Phương khẳng định sẽ không ngừng tu dưỡng, tích cực rèn luyện, nỗ lực  thực hiện nhiệm vụ, trọng trách được giao trên cương vị mới.
Một số hình ảnh tại Hội nghị:


Đăng ký nhận bản tin Register