Triển khai lớp học ArcGIS cơ bản và nâng cho cán bộ công nhân viên Nhà xuất bản

1/17/2018 - 12:00 AM
Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội về xây dựng CSDL địa lý, quản lý và  bảo vệ tài nguyên – môi trường, được sự chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà xuất bản  từ ngày 15/01/2018 Phòng Công nghệ Đào tạo tiến hành mở 2 lớp học.
Lớp thứ nhất ArcGIS cơ bản chuyển giao phần mềm được triển khai từ ngày 15/01 đến ngày 19/01/2018. Lớp học có 16 học viên là cán bộ nhân viên Nhà xuất bản.
Lớp thứ hai ArcGIS nâng cao bắt đầu từ ngày 22/01 đến ngày 26/01/2018. Lớp học có 7 học viên là cán bộ thuộc một số đơn vị
Kết thúc chuyển giao công nghệ, các học viên có khả năng sử dụng, phân tích, quản lý và xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai phục vụ công tác.
Một số ảnh của lớp học: 
Đăng ký nhận bản tin Register