Sai số do mặt biển tức thời biến động

Sai số do mặt biển tức thời biến động

18/03/2021

Độ lệch này được chia thành 2 phần: một phần không thay đổi theo thời gian kí hiệu là hđ , một phần biến đổi theo thời gian kí hiệu là ht . Các trị đo cao phải được hiệu chỉnh đối với thành phần biến đổi theo thời gian trước khi chúng được sử dụng để xác định mặt biển trung bình. Các thay đổi của mặt biển chủ yếu là do thủy triều và hiệu ứng khí quyển; Độ gồ ghề của mặt biển có thể được bỏ qua vì nó đã được tính trung bình trong xử lý trị đo cao.

Xem thêm
Sai số dọc đường truyền tín hiệu

Sai số dọc đường truyền tín hiệu

11/03/2021

Các ảnh hưởng này có thể chia thành hai loại: Sai số do dụng cụ và sai số truyền tín hiệu.

Xem thêm
Sai số quỹ đạo vệ tinh

Sai số quỹ đạo vệ tinh

04/03/2021

Sai số quỹ đạo là độ lệch của quỹ đạo thực so với quỹ đạo tính toán. Có các nguyên nhân chủ yếu sau gây ra sai số quỹ đạo: Sự hạn chế về độ phân giải và độ chính xác của trường trọng lực trái đất được sử dụng để tính quỹ đạo, sai số tọa độ của các trạm theo dõi,sai số hoặc hạn chế trong các hệ thống theo dõi vệ tinh (Doppler, Laser, GPS,..) và sai số do mô hình trong tính toán quỹ đạo.

Xem thêm
Nguyên lý đo cao vệ tinh

Nguyên lý đo cao vệ tinh

26/02/2021

Nguyên lý cơ bản của đo cao vệ tinh như sau: Vệ tinh phát đi một chùm sóng ngắn trong dải sóng rada xuống mặt nước, sóng này phản xạ trở lại và được vệ tinh thu nhận lại. Đo được thời gian lan truyền tín hiệu hai chiều là Δt. Khi đó, độ cao từ vệ tinh đến mặt nước có thể được xác định theo công thức:

Xem thêm
Bản đồ địa hình là gì? Đặc điểm và phân loại bản đồ địa hình

Bản đồ địa hình là gì? Đặc điểm và phân loại bản đồ địa hình

27/01/2021

“Bản đồ là hình chiếu thu nhỏ, tương đối chính xác của một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất lên mặt phẳng theo một nguyên tắc chiếu hình bản đồ nhất định có kể đến ảnh hưởng độ cong Trái Đất”. Tùy theo nội dung thể hiện mà bản đồ được chia thành bản đồ địa lí chung và bản đồ chuyên đề. Bản đồ địa lí chung là loại bản đồ thể hiện một cách đồng đều tất cả các yếu tố địa lí trên bề mặt đất bao gồm cả yếu tố tự nhiên và yếu tố kinh tế - xã hội mà không lựa chọn nội dung ưu tiên thể hiện. Bản đồ chuyên đề là loại bản đồ chỉ đi sâu thể hiện một hoặc một vài yếu tố trên mặt đất. Bản đồ địa hình nằm trong nhóm bản đồ địa lí chung.

Xem thêm
Các tính chất của bản đồ

Các tính chất của bản đồ

14/01/2021

Bản đồ là hình ảnh thu nhỏ của bề mặt Trái đất lên mặt phẳng thông qua quy tắc toán học và một hệ thống kí hiệu quy ước nhằm phản ánh sự phân bố, trạng thái và mối quan hệ tương quan giữa các đối tượng và hiện tượng trên mặt đất trong tự nhiên. Do đó, bản đồ có những tính chất: Tính trực quan, tính đo được và tính thông tin.

Xem thêm
Các cách phân loại bản đồ

Các cách phân loại bản đồ

08/01/2021

Để thuận tiện trong việc nghiên cứu, sử dụng và bảo quản bản đồ, chúng ta cần phải phân loại chúng. Có nhiều cách để phân loại khác nhau như sau: Bản đồ có thể được phân nhóm theo đối tượng thể hiện, theo nội dung, theo mục đích sử dụng, theo lãnh thổ, theo phương thức sử dụng, theo tỷ lệ,…

Xem thêm
Các nhiệm vụ của hệ thông tin địa lý (GIS)

Các nhiệm vụ của hệ thông tin địa lý (GIS)

31/12/2020

Hệ thông tin địa lý là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật, hiện tượng thực trên trái đất. Mục đích chung của hệ thông tin địa lý là thực hiện sáu nhiệm vụ: Nhập dữ liệu, Thao tác dữ liệu, Quản lý dữ liệu, Hỏi đáp và phân tích và Hiển thị.

Xem thêm
Đăng ký nhận bản tin Register