024.37736978
093.528.8889

Cơ sở dữ liệu nền địa lý (Geographic database)

4/12/2017 - 12:00 AM
Đối với công tác quản lý hành chính nhà nước, CSDLNĐL có lợi thế là dễ dàng tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành. Trên nền tảng CSDLNĐL, các dữ liệu thông tin chuyên ngành có thể phản ánh lẫn nhau trên cùng một đối tượng. Điều này là rất quan trọng trong công tác hành chính nhà nước. Đối với sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, hệ thống GIS là một trong những hệ thống trực quan nhất, “hình ảnh” nhất. Qua hệ thống GIS, các cấp lãnh đạo sẽ nắm bắt nhanh tình hình, có cái nhìn tổng quan, từ đó có thể đưa ra những ý kiến chỉ đạo, điều hành chính xác và hiệu quả
         Hiện nay, công nghệ về không gian địa lý đang ngày càng phát triển và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong các lĩnh vực nghiên cứu, quản lý kinh tế - xã hội. Đa số các ứng dụng được phát triển trên nền tảng công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS - Geographic Information System) và các hệ thống thông tin địa lý khi xây dựng đều được chuẩn hóa theo các quy định được Nhà nước ban hành.
         Cơ sở dữ liệu (CSDL) là một hợp phần trọng tâm trong hệ thống thông tin địa lý GIS. CSDL GIS bao gồm hai kiểu dữ liệu chủ yếu: dữ liệu thuộc tính và dữ liệu không gian, gắn bó với nhau bằng những quy luật nhất định. Cơ sở dữ liệu nền địa lý (CSDLNĐL) mô tả thế giới thực ở mức cơ sở, có độ chính xác và độ chi tiết đảm bảo để làm nền cho việc xây dựng các hệ thống thông tin địa lý chuyên đề khác. CSDLNĐL có thể được xây dựng từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như ảnh hàng không, ảnh vệ tinh hoặc bản đồ địa hình. Tuy nhiên việc sử dụng bản đồ địa hình làm đầu vào để xây dựng CSDLNĐL là giải pháp hữu hiệu và kinh tế nhất vì bản đồ địa hình thể hiện các đối tượng địa lý trên bề mặt Trái đất một cách khái quát nhưng vẫn thể hiện được tính quy luật và quy mô của đối tượng với độ chính xác nhất định tùy thuộc vào tỉ lệ bản đồ.
        Đối với công tác quản lý hành chính nhà nước, CSDLNĐL có lợi thế là dễ dàng tích hợp dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu thông tin chuyên ngành. Trên nền tảng CSDLNĐL, các dữ liệu thông tin chuyên ngành có thể phản ánh lẫn nhau trên cùng một đối tượng. Điều này là rất quan trọng trong công tác hành chính nhà nước. Đối với sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, hệ thống GIS là một trong những hệ thống trực quan nhất, “hình ảnh” nhất. Qua hệ thống GIS, các cấp lãnh đạo sẽ nắm bắt nhanh tình hình, có cái nhìn tổng quan, từ đó có thể đưa ra những ý kiến chỉ đạo, điều hành chính xác và hiệu quả.
        Đối với từng lĩnh vực, có thể xây dựng CSDL trên nền GIS một cách hiệu quả, ví dụ:
- Hệ thống GIS quản lý cáp viễn thông
- Hệ thống GIS giao thông
- Hệ thống GIS thủy lợi
- Hệ thống GIS điện lực
- Hệ thống GIS cấp thoát nước
- Hệ thống GIS y tế, dịch bệnh
- Hệ thống GIS giáo dục
- Hệ thống GIS du lịch
- Hệ thống GIS nông lâm nghiệp
- Hệ thống GIS công nghiệp…
         Hầu như mọi lĩnh vực thông tin đều có thể triển khai xây dựng CSDL trên nền GIS. Đối với một địa phương (ví dụ một tỉnh) có thể tích hợp các hệ thống GIS chuyên ngành thành một hệ thống GIS toàn tỉnh đảm bảo thống nhất yếu tố nền, kế thừa được dữ liệu của nhau từ đó sẽ giảm kinh phí đầu tư xây dựng, giảm kinh phí duy trì vận hành và việc khai thác sẽ trở nên hiệu quả hơn. Tương tự, đối với một Bộ thì có thể triển khai CSDL GIS toàn ngành.
        Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam, trong những năm gần đây đã triển khai xây dựng những bộ cơ sở dữ liệu nền địa lý phục vụ xây dựng, quản lý dữ liệu các chuyên ngành như dự án xây dựng CSDL phục vụ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, UBND tỉnh Hưng Yên, UBND tỉnh Quảng Ninh…
Đăng ký nhận bản tin Register