Bổ nhiệm kiểm soát viên 52018

7/26/2018 - 12:00 AM
​Ngày 26/07/2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số /QĐ-BTNMT bổ nhiệm Bà Huệ, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Ngày 26/07/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định số /QĐ-BTNMT bổ nhiệm Bà Huệ, Phó Phòng Tài chính - Kế toán giữ chức Kiểm soát viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Căn cứ vào quyết định trên, vào sáng ngày 26/07/2018, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức cuộc họp công bố quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên đối với Bà Huệ.
Cuộc họp có sự tham dự của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ chủ chốt Công ty. Tại cuộc họp, Chủ tịch kiêm tổng giám đốc Kim Quang Minh đã trao quyết định cho ông Bà Huệ.
Việc bổ nhiệm Kiểm soát viên nằm trong chủ trương hoàn thiện bộ máy tổ chức nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Sign up for the newsletter Register