Bổ nhiệm Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

10/21/2013 - 12:00 AM
Vào lúc 14h, ngày 21 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Phi - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển ứng dụng GIS giữ chức vụ Phó Tổng biên tập NXB. Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo NXB và cán bộ chủ chốt các đơn vị NXB.

Vào lúc 14h, ngày 21 tháng 10 năm 2013, tại Hội trường Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã diễn ra lễ công bố Quyết định bổ nhiệm ông Dương Văn Phi - Phó Giám đốc Trung tâm phát triển ứng dụng GIS giữ chức vụ Phó Tổng biên tập NXB. Tham dự buổi lễ có Ban lãnh đạo NXB và cán bộ chủ chốt các đơn vị NXB.

Việc bổ nhiệm Phó Tổng biên tập mới nằm trong chủ trương kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Sign up for the newsletter Register