Đại Hội Chi Bộ Phòng Ban II Lần Thứ VIII, Nhiệm Kỳ 2022 - 2025

12/29/2022 - 12:00 AM
Chiều ngày 29/12/2022,tại hội trường lớn Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đổ Việt Nam tổ chức Đại hội Chi bộ Phòng ban II lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Chi bộ Phòng ban II có 15 đảng viên, trong nhiệm kỳ vừa qua, vượt qua khó khăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng, hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đọa sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Kim Quang Minh -  Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường chức mừng, ghi nhận và đánh giá những kết quả của Chị bộ Phòng ban II đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng thời, đánh giá Chi bộ Phòng ban II là Chi bộ đoàn kết, mẫu mực.
Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ Chi bộ Phòng ban II đã nêu trong báo cáo, đồng chí Kim Quang Minh đề nghị Chi bộ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng. Đây là công tác đặc biệt quan trọng được Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm. Mỗi đảng viên trong Chi bộ phải là tấm gương chuẩn mực trong từng hành vi, từng phát ngôn của mình. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ đạo, góp ý, bổ sung phương hướng, nhiệm vụ chú trọng phát triển công tác chuyển đổi số không chỉ trong lĩnh vực hành chính mà toàn nhà xuất bản.
Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi bộ Phòng ban II và bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ Phòng ban II, nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Sign up for the newsletter Register