Đại Hội Công Đoàn Nhà Xuất Bản Tài Nguyên - Môi Trường Và Bản Đồ Việt Nam Lần Thứ IX, Nhiệm Kỳ 2023 - 2028

4/25/2023 - 12:00 AM
Sáng ngày 25/04/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Đai hội Công đoàn Lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
Tham dự Đại hội về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có đồng chí Dương Trung Thành - Chủ tịch công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Phạm Đình Tuân - Phó Chủ tịch UBKT công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và đồng chí Nguyễn Thị Hồng Phúc - Phó Chủ tịch Công đoàn Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam. Về phía Nhà xuất bản gồm có đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Vũ Thị Nga - Phó Tổng giám đốc; đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh văn phòng và 130 đại biểu tiêu biểu Nhà xuất bản. 
Đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn Nhà xuất bản nhiệm kỳ 2019-2023 trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2019-2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Nhà xuất bản gồm có 9 công đoàn Bộ phận với tổng số công đoàn viên là 278 công đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong 5 năm qua, trong bối cảnh kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn, thách thức do tình hình thiên tai, đại dịch Covid-19, Công đoàn Nhà xuất bản đã hoàn thành vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, hoàn thành tốt trách nhiệm tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động, đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên, các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ công nhân viên chức và người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của công đoàn viên góp phần ổn định tình hình trong cơ quan.
Ban Chấp hành Công đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua v
à đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ khắc phục những tồn tại trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí - Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu Công đoàn Bộ đánh giá cao hoạt động của Công đoàn Nhà xuất bản, những thành tích công đoàn Nhà xuất bản đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua. Với hai năm dịch covid, cán bộ lãnh đạo Nhà xuất bản đã luôn ủng hộ, quan tâm công đoàn viên
Đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Nhà xuất bản đã đạt trong nhiệm kỳ vừa qua. Công đoàn Nhà xuất bản đã 
   
 
Sign up for the newsletter Register