Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGis

8/24/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 24/08/2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức đào tạo "Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS"
      Để khắc phục tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức khóa đào tạo trực tuyến “Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS”. Khóa đào tạo diễn ra với sự tham gia của các cán bộ công nhân viên chức NXB với sự truyền đạt của Ths. Nguyễn Thanh Sỹ - Phó Chánh Văn Phòng NXB – Trưởng Ban Công nghệ - Đào tạo.

Buổi đào tạo Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng phần mềm QGis
      Khóa đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGis diễn ra trong 6 ngày từ ngày 24/08 – 01/09/2021 với những nội dung kiến thức cơ bản về Bản đồ và Gis, Cách cài đặt, giới thiệu về QGis; Hệ tọa độ và xây dựng cơ sở dữ liệu QGis; Biên tập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trong QGis; Thiết kế bộ ký hiệu, Cách trình bày bản đồ QGis; Cách trình bày trang in, xuất bản bản đồ QGis; Trình bày bản đồ điện tử, dữ liệu QGis,...

Nội dung khóa đào tạo Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGIS
      Tham gia khóa đào tạo, toàn bộ cán bộ công nhân viên NXB thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao trong việc tiếp thu kiến thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, áp dụng khoa học công nghệ hình thành cơ sở dữ liệu bản đồ, sản xuất các sản phẩm bản đồ đáp ứng nhu cầu của thị trường.
      Một số hình ảnh trong khóa đào tạo Giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm QGis:

 
Sign up for the newsletter Register