Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

12/14/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 14/12/2021, Ban Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
        Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng các điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc trong đó có Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.

Hội nghị được truyền hình trực tiếp tại NXB Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
        Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ phát triển đất nước năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đại hội tiếp tục kế thừa, phát triển và hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, hội nghị nhằm quán triệt sâu sắc và toàn diện đường lối, chủ trương, chính sách và quan điểm đối ngoại của Đại hội XIII về những nội dung mới, thể hiện sự phát triển về tư duy đối ngoại của Đảng trong quá trình phát triển mới của đất nước, tạo nhận thức thống nhất trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong nước cũng như ở ngước ngoài; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt NXB dự hội nghị.
        Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong các hội nghị nhằm triển khai đường lối Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị giúp tạo ra sự thống nhất trong nhận thức, quán triệt đường lối đối ngoại và thực hiện triển khai đồng bộ trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Hội nghị còn  nâng cao sự đồng thuận trong xã hội, sự đồng lòng của người dân Việt ở cả trong nước cũng như nước ngoài và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế./.
Sign up for the newsletter Register