Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng NXB

9/30/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 30 tháng 09 năm 2021, được sự đồng ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Minh Hải và chức danh Kế toán trưởng NXB đối với bà Trần Thị Đức Hậu.
      Tham dự Hội nghị gồm có: Ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB, các đồng chí trong thường vụ Đảng ủy NXB, Kiểm soát viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên và các đồng chí đại diện cán bộ lãnh đạo chủ chốt của NXB.

      Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Trang Nhung - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy NXB thông qua nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ.
 

Đồng chí Phạm Trang Nhung - Phó Chánh văn phòng Đảng ủy NXB thông qua nội dung văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ

      Ông Lê Minh Hải và bà Trần Thị Đức Hậu báo cáo trước Hội nghị về những kết quả mà các đồng chí đã thực hiện trong nhiệm kỳ 2016-2020 đã qua và những định hướng sẽ thực hiện nếu được tiếp tục bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tới.
 

Ông Lê Minh Hải báo cáo tại Hội nghị


Bà Trần Thị Đức Hậu báo cáo tại Hội nghị
 
      Chủ trì, phát biểu tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh - Chủ tịch - Tổng Giám đốc NXB ghi nhận, biểu dương những thành tích mà ông Lê Minh Hải và bà Trần Thị Đức Hậu đã đạt được trong thời gian qua; với vị trí và vai trò của hai đồng chí, các đồng chí Lê Minh Hải và Trần Thị Đức Hậu đã đóng góp rất lớn cho NXB, luôn nhận được sự tin tưởng của các cấp lãnh đạo, sự tin yêu của đồng nghiệp, của đội ngũ cán bộ công nhân viên nhà Xuất bản.
 

Ông Kim Quang Minh phát biểu tại Hội nghị
 
      Tại Hội nghị, thực hiện đúng quy định, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc và chức danh Kế toán trưởng NXB nhiệm kỳ 2021-2025 đối với ông Lê Minh Hải và bà Trần Thị Đức Hậu.
Sign up for the newsletter Register