HỘI NGHỊ SÁCH TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VỚI NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM

4/19/2024 - 12:00 AM
Sáng ngày 19/04/2024, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tài nguyên – Môi trường với Ngày Sách Việt Nam với chủ đề “ Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường”.
Tham dự Hội nghị gồm có đồng chí Phạm Hải Bằng – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ; Đặng Quốc Khánh – Bí thư đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tô Ngọc Vũ – Bí thư chi đoàn Viện chiến lược và chính sách Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Cường – Bí thư chi đoàn Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ.
Về phía Nhà xuất bản gồm có đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc; đồng chí Trần Thị Đức Hậu – Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn; đồng chí Hoa Thanh Hương - Kiểm soát viên và toàn thể lãnh đạo Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
 
Quang cảnh Hội nghị Sách Tài nguyên – Môi trường với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam
Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Đây là dịp tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh người đọc và người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in và phát hành, lưu giữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.
 
Đồng chí Đào Thị Hậu - Trưởng Phòng Quản lý Xuất bản trình bày chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường”
Đồng chí Đào Thị Hậu - Trưởng Phòng Quản lý Xuất bản trình bày chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường” với nội dung: Hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường; Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản trên thế giới và Việt Nam; Chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản ngành Tài nguyên và Môi trường.
 
Đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản đã có những chỉ đạo sâu sắc, thiết thực, áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào việc thực hiện xuất bản Sách và Bản đồ của Nhà xuất bản.
 
Đồng chí Phạm Hải Bằng – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ trình bày tham luận đóng góp Hội nghị

Đồng chí Đặng Quốc Khánh – Bí thư đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày tham luận đóng góp Hội nghị.

Đồng chí Phạm Đức Thuật - Trưởng Phòng Kế hoạch - Thị trường trình bày tham luận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nhung - Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Nhà xuất bản trình bày tham luận.

Đồng chí Đỗ Tuấn Nghĩa – Phó Bí thư Đoàn Nhà xuất bản trình bày về Tủ sách Tài nguyên và Môi trường điện tử

Đồng chí Tô Ngọc Vũ – Bí thư chi đoàn Viện chiến lược và chính sách Tài nguyên và Môi trường chia sẻ.

 
 
Sign up for the newsletter Register