Hội nghị Tổng kết cồng tác năm 2021 - Phương hướng, Nhiệm vụ công tác năm 2022 và Đại hội đại biểu công nhân viên, người lao động năm 2022

5/23/2022 - 12:00 AM
Chiều ngày 23/05/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết cồng tác năm 2021 - Phương hướng, Nhiệm vụ công tác năm 2022 và Đại hội đại biểu công nhân viên, người lao động năm 2022.
   Tham dự Hội nghị, các đại biểu cấp trên gồm: Ông Trần Quý Kiên – Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đồng chí là lãnh đạo các cơ quan, vụ trong Bộ, Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam, Báo Tài nguyên – Môi trường, Tạp chí Tài nguyên – Môi trường, Cổng thông tin điện tử, Công ty Tài nguyên – Môi trường Việt Nam cùng toàn thể đại biểu đại diện cho người lao động trong Nhà xuất bản.
Tại Hội nghị, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB đã trình bày Báo cáo Tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021. Bản báo cáo nhấn mạnh:

      Năm 2020, trước diễn biến phức tạp, khó lường, bất định của đại dịch Covid-19 bùng phát đã tác động toàn diện, sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của tất cả các quốc gia. Nền kinh tế thế giới tăng trưởng chậm dần và rơi vào suy thoái nghiêm trọng, đã gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất và đời sống của các doanh nghiệp và người dân nhiều địa phương tại Việt Nam nói chung và của Nhà xuất bản nói riêng. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy, chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo Nhà xuất bản và sự nỗ lực chung của toàn thể CBCNV và người lao động, Nhà xuất bản đã phát huy tinh thần chủ động, từng bước chuyển hóa thách thức thành cơ hội, tập trung tháo gỡ các khó khăn, tạo sự ổn định, bền vững trong lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV và người lao động, hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.
      Sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Vụ chức năng, các đơn vị trực thuộc Bộ, sự lãnh đạo của Đảng ủy và chỉ đạo quyết liệt của Ban Lãnh đạo, NXB cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV-NLĐ, các hoạt động của NXB làm tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, ký kết các hợp đồng mới, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống cho CBCNV-NLĐ hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.
      Cụ thể, trong năm 2020, NXB đã đạt được:
        + Doanh thu: 192,3 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch đề ra.
        + Lãi: 2,545 tỷ đồng, đạt 189% so với kế hoạch đề ra.
        + Nộp ngân sách: 7,8 tỷ đồng, đạt 156% so với kế hoạch đề ra.
        + Thu nhập bình quân: 11 triệu đồng/người/tháng, đạt 131 % so với kế hoạch đề ra.
        + Đóng bảo hiểm cho người lao động: 6,181 tỷ đồng.
      Đánh giá chung về công tác Công đoàn năm 2020, ông Nguyễn Đức Vũ – Chủ tịch Công đoàn NXB cho biết: “Công đoàn NXB đã bám sát chức năng, nhiệm vụ cùng với CHính quyền xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh, tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên – người lao động và đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, tăng cường cải cách hành chính, có ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.”
      Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB cho biết: “Căn cứ vào Chương trình công tác năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các chủ trương, chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực đã ban hành. Căn cứ tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2020 và theo xu hướng tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước. Với tinh thần chủ động Nhà xuất bản xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 và các năm tiếp theo theo hướng kiện toàn, tái cơ cấu bộ máy nhằm chuyển biến tích cực mọi hoạt động của Nhà xuất bản.”
      Một số nội dung phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau:
      - Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong công tác quản lý hoạt động xuất bản bản đồ, các xuất bản phẩm trong và ngoài ngành tài nguyên – môi trường nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các xuất bản phẩm có nội dung trái với quy định của Nhà nước, luật xuất bản, các nghị định về hoạt động đo đạc – bản đồ.
      - Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, cung ứng các dịch vụ trong các lĩnh vực về xây dựng CSDL địa lý, CSDL đất đai, quản lý và bảo vệ tài nguyên và môi trường; xuất bản, in, phát hành các xuất bản phẩm phục vụ cho 10 lĩnh vực tài nguyên và môi trư­ờng.
      - Tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng, đảm bảo đúng tiến độ và chất lư­ợng kỹ thuật đối với các công trình.
       - Đẩy mạnh công tác thị trường, hư­ớng tới các bộ, ngành, địa phư­ơng trong cả nước để khai thác các nguồn việc về đo đạc, bản đồ và CSDL khác.
       - Quyết liệt thực hiện các giải pháp theo chương trình của Ban Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ đề ra như:
       + Định hướng chiến lược sản phẩm với mục tiêu và nhiệm vụ phục vụ không chỉ trong ngành tài nguyên – môi trường mà còn hướng tới toàn xã hội.
        + Đổi mới công tác kế hoạch và phát triển thị trường.
        + Hoàn thiện bộ máy quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
       + Quan tâm đầu tư và ứng dụng công nghệ mới vào công tác xuất bản hướng tới tạo ra những sản phẩm phù hợp với xu hướng phát triển của công nghệ thông tin như các sản phẩm dạng số.
       + Tăng cường công tác quản lý tài chính, chặt chẽ, đúng pháp luật.
       + Khai thác các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị, sử dụng nhân lực một cách hiệu quả.
      Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - ông Trần Quý Kiên đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu của NXB với báo cáo đầy đủ, sinh động, đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ các nội dung trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến kế hoạch của Nhà xuất bản. Đặc biệt, ấn tượng với kết quả đạt được năm 2020 của Nhà xuất bản và đã xử lý dứt điểm công nợ từ nhiều năm trước.
      Ủy viên Ban cán sự Đảng  - Thứ trưởng Trần Quý Kiên nhấn mạnh: NXB cần phải xem xét mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ với tư duy mới, nhiệt huyết và sôi nổi của tuổi trẻ giúp NXB phát triển bền vững. Bên cạnh đó, NXB cần áp dụng công nghệ sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng công việc, qua đó giúp tăng thu nhập của cán bộ, công nhân viên - người lao động.
       Thay mặt Ban Lãnh đạo và CBCNV, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch – Tổng Giám đốc NXB trân trọng cảm ơn, xin tiếp thu, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả những ý kiến chỉ đạo quý báu của Ủy viên Ban cán sự Đảng  - Thứ trưởng Bộ TNMT Trần Quý Kiên và những ý kiến của các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành đã đóng cho NXB tại Hội nghị. 
      Đứng trước tình hình COVID – 19, Hội nghị diễn ra với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, nhanh gọn và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID – 19.
Sign up for the newsletter Register