Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023

4/21/2023 - 12:00 AM
Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền thế giới 23/4, sáng ngày 21/04/2023, Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sách Tài nguyên - Môi trường với Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam với chủ đề "Xuất bản phẩm điện tử - Cơ hội và Thách thức".
Hội nghị diễn ra với sự tham sự của đồng chí Kim Quang MInh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Tổng biên tập, đồng chí Lê Minh Hải - Phó Tổng giám đốc, đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Phó Tổng giám đốc, đồng chí Nguyễn Đức Vũ - Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Hoàng Văn Định - Chánh văn phòng và toàn bộ cán bộ chủ chốt Nhà xuất bản.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản khẳng định: Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc đọc không chỉ giới hạn trong các tài liệu in truyền thống mà còn mở rộng trên các phương tiện nghe, nhìn, ở các nền tảng số khác. Phát triển văn hóa đọc thông qua bất kỳ hình thức nào đều hướng đến mục tiêu lan tỏa hiệu ứng tích cực, khuyến khích phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập, góp phần phát triển văn hóa con người, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững cho đất nước. 
Đồng chí Đào Thị Hậu - Trưởng phòng Quản lý xuất bản 
Sign up for the newsletter Register