Lễ kết nạp Đảng viên

5/10/2018 - 12:00 AM
rong ngày 09/3/2018 đến ngày 10/05/2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường, Chi bộ phòng ban I, phòng ban II, Trung tâm Phát hành đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đồng chí Lê Thị Hải Yến- nhân viên phòng Tài chính kế toán, đồng chí Nguyễn Thu Hương - nhân viên phòng Biên tập tư liệu, đồng chí Phạm Trang Nhung – nhân viên Trung tâm Phát hành, đồng chí Phạm Thanh Nhàn – nhân viên Trung tâm Phát hành
                  Trong ngày 09/3/2018 đến ngày 10/05/2018, được sự đồng ý của Đảng ủy Nhà xuất bản Tài nguyên môi trường, Chi bộ phòng ban I, phòng ban II, Trung tâm Phát hành đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú đồng chí Lê Thị Hải Yến- nhân viên phòng Tài chính kế toán, đồng chí Nguyễn Thu Hương - nhân viên phòng Biên tập tư liệu, đồng chí Phạm Trang Nhung – nhân viên Trung tâm Phát hành, đồng chí  Phạm Thanh Nhàn – nhân viên Trung tâm Phát hành. Tham dự buổi Lễ có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng biên tập đồng chí Kim Quang Minh, đồng chí Lưu Quang Tường- Bí thư Chi Bộ phòng ban I , đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Bí thư Chi Bộ phòng ban II, đồng chí Trần Từ Công bí thư chi bộ Trung tâm Phát hành, đồng chí đồng chí Phạm Việt Dũng Phó bí thư Đoàn thanh niên nhà xuất bản; đại diện các đoàn thể và toàn thể đảng viên tham dự.
             Lễ kết nạp Đảng viên mới được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng. Thay mặt Chi bộ phòng ban I, phòng ban II, Trung tâm Phát hành , đồng chí Lưu Quang Tường- Bí thư Chi Bộ phòng ban I , đồng chí Trần Thị Đức Hậu - Bí thư Chi Bộ phòng ban II, đồng chí Trần Từ Công bí thư chi bộ Trung tâm Phát hành đã trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 4 đồng chí đồng chí Lê Thị Hải Yến, đồng chí Nguyễn Thu Hương, đồng chí Phạm Trang Nhung, đồng chí  Phạm Thanh Nhàn, sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời, yêu cầu các đồng chí cần tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên.
             Dưới Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Thị Hải Yến, đồng chí Nguyễn Thu Hương, đồng chí Phạm Trang Nhung, đồng chí  Phạm Thanh Nhàn đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, suốt đời cống hiến vì chủ nghĩa cộng sản và vì hạnh phúc của nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chuyên môn, chính trị để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
               Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng biên tập đồng chí Kim Quang Minh đã chúc mừng Chi bộ Chi bộ phòng ban I, phòng ban II, Trung tâm Phát hành và 4 đồng chí: đồng chí Lê Thị Hải Yến, đồng chí Nguyễn Thu Hương, đồng chí Phạm Trang Nhung, đồng chí  Phạm Thanh Nhàn, đồng thời biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đảng nói chung và  công tác phát triển đảng của các Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và của cá nhân đảng viên. Đồng chí đề nghị các Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./. 
Một số ảnh của buổi lễ: 
 
Sign up for the newsletter Register