Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ Giám đốc xuất bản

12/23/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 23/12/2022, tại trụ sở Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ Giám đốc xuất bản.
Hội viên của Câu lạc bộ bao gồm nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phụ trách công tác xuất bản; nguyên lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành; giám đốc, tổng biên tập và nguyên giám đốc, tổng biên tập các nhà xuất bản,...

Buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập câu lạc bộ giám đốc xuất bản có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với các thành viên. Đây là động lực thúc đẩy các thành viên câu lạc bộ gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm, cống hiến hết mình với lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Đây cũng là nơi giao lưu, trao đổi các hoạt động thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành với các nhà xuất bản và các đơn vị hoạt động xuất bản trong và ngoài nước; xây dựng bản thảo sách, mua bản quyền, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để xuất bản sách và các ấn phẩm văn hóa; tham gia các sự kiện thuộc lĩnh vực xuất bản, in và phát hành; thực hiện những nhiệm vụ được Hội Xuất bản Việt Nam giao phó.
Sign up for the newsletter Register