Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10

9/27/2022 - 12:00 AM
Với yêu cầu từ thực tiễn xuất bản, để tồn tại và phát triển, nhất là trong giai đoạn hiện nay, các nhà xuất bản phải chuyển mình bằng việc thúc đẩy chuyển đổi số. Đây là một xu thế tất yếu trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có ngành Xuất bản. Không nằm ngoài xu thế phát triển của đất nước, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã có những bước chuyển mình, bắt kịp xu thế phát triển hiện nay.
Bước vào cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, các đơn vị xuất bản đều phải đối diện với các vấn đề về cạnh tranh trong việc phát triển, khai thác và điều hướng nội dung để thu hút độc giả và tạo ra doanh thu. Vì vậy, các đơn vị xuất bản buộc phải có các kế hoạch phát triển, phương án cắt giảm chi phí, gia tăng doanh thu và tối ưu công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của bạn đọc.
Chuyển đổi số cho thấy nhu cầu và lợi ích của ngành xuất bản trong hành trình vượt khỏi cơ cấu tổ chức và mô hình kinh doanh truyền thống để trở thành những đơn vị thích ứng nhanh với thế giới số.
Nhu cầu chuyển đổi số của ngành xuất bản xuất phát từ thực tế là nhu cầu tiêu thụ về nội dung của người dùng. Thói quen đọc sách của người đọc đã hoàn toàn thay đổi so với trước đây. Người đọc không còn đơn thuần tiếp cận nội dung từ các bản in mà đã chuyển sang các thiết bị số với những định dạng linh hoạt và sẵn có nhất để tiếp cận thông tin. Nắm bắt được hành vi trực tuyến của độc giả, xu thế của thị trường xuất bản, bên cạnh các xuất bản phẩm truyền thống, nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã ứng dụng chuyển đổi số vào các sản phẩm của mình như bản đồ điện tử, sách điện tử,.... đáp ứng kịp thời nhu cầu của bạn đọc.
Sign up for the newsletter Register