NHÀ XUẤT BẢN TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 5

4/16/2018 - 12:00 AM
Thực hiện công văn số 1278/BTNMT-TĐKTTT ngày 19 tháng 3 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức hưởng ứng ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2018. Nhà xuất bản tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà xuất bản) tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ năm.
Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam là tổ chức xuất bản duy nhất trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoạt động trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Trong những năm qua, Nhà xuất bản được sự chỉ đạo và định hướng đúng đắn của đồng chí Chủ tịch – Tổng giám đốc, cùng với quyết tâm và nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên, đã xuất bản được nhiều các ấn phẩm, sách Tài nguyên – Môi trường có giá trị, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành Tài nguyên và Môi trường. Qua đó khẳng định vai trò, nâng cao vị thế của Bộ Tài nguyên môi trường trong công tác quản lý và phát triển ngành. Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) đã trở thành hoạt động thường niên của Nhà xuất bản.
Hoạt động mở đầu là sự kiện triển lãm sách và các ấn phẩm chuyên ngành Tài nguyên – Môi trường. Nhà xuất bản  mang đến triển lãm các xuất bản phẩm tiêu biểu là các bản đồ, tập bản đồ, atlas và sách tài nguyên - môi trường mang thương hiệu Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và bản đồ Việt Nam. Thời gian triển lãm bắt đầu từ ngày 18/4/2018 đến hết ngày 22/4/2018 tại gian hàng sô 69, khu C, công viên Thống Nhất, Hà Nội.
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Nhà xuất bản tổ chức tọa đàm Thanh niên Nhà xuất bản  Tài nguyên- Môi trường và Bản đồ Việt Nam với văn hóa đọc”  và giới thiệuTủ sách thanh niên NXB”. Buổi tọa đàm khẳng định tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách nói chung, sách và xuất bản phẩm ngành tài nguyên và môi trường nói riêng trong sự nghiệp quản lý xây dựng và phát triển đất nước; Khẳng định vai trò phát triển tri thức trong đội ngũ cán bộ công nhân viên chức ngành tài nguyên và môi trường thông qua văn hóa đọc; Phát huy phòng trào đọc sách trong đoàn TNCSHCM Nhà xuất bản Tài nguyên và Môi trường.
Năm 2018, Nhà xuất bản Tài nguyên- Môi trường và Bản đồ Việt Nam triển khai xây dựng đề án hoạt động xuất bản/phát hành XBP điện tử theo thông tư 42/2017/TT-BTTT với định hướng hội nhập cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Nhà xuất bản mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng của đội ngũ tác giả, các đối tác liên kết. Đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ từ các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng thực hiện nghiêm túc thông tư số 03/2006/TTLT/BTNMT-BVHTT về quản lý hoạt động xuất bản và chỉ thị số 03/CT-BTNMT về tăng cường công tác quản lý xuất bản trong các đơn vị thuộc Bộ.
Sign up for the newsletter Register