Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 8

4/16/2021 - 12:00 AM
Để hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ 8, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia, tổ chức các hoạt động Hội sách online, tại tại sàn giao dịch điện tử book365.vn và Hội nghị thường niên “Sách TN&MT với ngày Sách Việt Nam” từ ngày 15/04 đến ngày 19/05/2021.
      Sách là kho tàng tri thức đóng vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của mỗi chúng ta. Sách cung cấp cho chúng ta nguồn tri thức vô hạn, dạy chúng ta kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách, hướng tới những giá trị tốt đẹp. Nhân định được tầm quan trọng của văn hóa đọc, ngày 24/02/2014, Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/04 hàng năm là ngày Sách Việt Nam nhằm khuyến khích cũng như phát động phong trào đọc sách trong cộng đồng.
      Hưởng ứng ngày Sách Việt Nam, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tham gia, tổ chức thực hiện:
      Tổ chức tuyên truyền
      Đăng tải thông tin về các hoạt động hưởng ứng ngày sách trên các kênh truyền thông của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cổng thông tin điện tử của Bộ TNMT (banner trang chủ); Trang thông tin điện tử của NXB (bando.com.vn)
      Tham gia Hội sách online lần 8 tại sàn giao dịch điện tử book365.vn do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì từ ngày 21/4/2021 đến 19/5/2021.
      Hội nghị thường niên “Sách TNMT với Ngày Sách Việt Nam”. Nhà xuất bản tổ chức tọa đàm với các chủ đề: Xuất bản phẩm điện tử ngành Tài nguyên - Môi trường:  Buổi tọa đàm cập nhật xu thế đọc sách điện tử. Định hướng khai thác đề tài, biên tập, xuất bản - phát hành xuất bản phẩm điện tử  trên trang điện tử emap, ebook của nhà xuât bản.

Ngày hội Sách Việt Nam. Nguồn: Internet.
      NXB góp một phần công sức nhằm thúc đẩy, phát triển phong trào văn hóa đọc sách nói chung, sách và xuất bản phẩm ngành tài nguyên môi trường nói riêng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biêt là các lĩnh vực thuộc ngành Tài nguyên – Môi trường.
 
Sign up for the newsletter Register