NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm Kế toán

4/16/2021 - 12:00 AM
Sáng ngày 16/04/2021, NXB Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam tổ chức đào tạo sử dụng phần mềm kế toán – Fast Accounting 11 cho toàn thể cán bộ phòng Tài chính - Kế toán.
      Phòng Tài chính – Kế toán là một phòng không thể thiếu trong bất kỳ cơ quan hay một doanh nghiệp nào. Với vai trò chủ chốt và chi phối hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp, những thông tin phòng này cung cấp giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định đúng đắn, phù hợp với kế hoạch phát triển, kinh doanh. Do đó, công tác nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ của phòng là việc cấp thiết luôn được cơ quan, doanh nghiệp quan tâm hàng đầu.

Bà Trần Thị Đức Hậu - Kế toán trưởng NXB phát biểu tại Khóa Đào tạo
      Khóa đào tạo diễn ra trong 3 ngày 16, 19,20/04/2021 về hướng dẫn sử dụng, khai thác tối đa tính năng, tiện ích, báo cáo trên phần mềm Fast Accounting 11 phục vụ cho công tác quản lý Tài chính – Kế toán của NXB.
        Một số hình ảnh trong buổi đào tạo:


Sign up for the newsletter Register