Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

9/1/2021 - 12:00 AM
     Ngày 01/09/2021, Ban Phòng, Chống dịch Covid-19 NXB tổ chức họp về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung như sau:
     Thời gian vừa qua, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ công nhân viên NXB đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, chủ động triển khai kịp thời nhiều chủ trương, biện pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời với việc duy trì một số hoạt động thiết yếu của NXB. Đợt bùng phát dịch lần này có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh nhất từ trước đến nay với những diễn biến rất phức tạp, khó lường, gây nhiều khó khăn cho công tác phòng, chống dịch và gây ảnh hưởng đến đời sống cán bộ công nhân viên NXB và hoạt động sản xuất, kinh doanh NXB.

QC Họp Ban Chỉ đạo Phòng, Chống Covid-19 NXB

     Để thực hiện hiệu quả, chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 NXB yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể NXB tiếp tục triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau:
     Tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, đặc biệt là Kết luận số 07- KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không lo sợ, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, kiên quyết khi dịch xảy ra.


Ban Chỉ đạo Phòng, Chống Covid-19 NXB thống nhất tiếp tục một số biện pháp tăng cường công tác phòng, chống Covid-19 cho NXB
     Tiếp tục công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động NXB về diễn biến phức tạp, sự nguy hiểm khó lường của dịch Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; khuyến cáo người lao động không nên đến các địa bàn đang có dịch, trường hợp đi, đến, về từ vùng dịch phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế, cách ly theo quy định.
Sign up for the newsletter Register