Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX, nhiệm kì 2022 -2027

4/18/2022 - 12:00 AM
Sáng ngày 18/04/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đàon TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 -2027.
        Về phía Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Giàng Anh Dũng - Phó Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đến dự Đại hội. Về phía Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam với sự tham dự của đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam; đồng chí Vũ Thị Nga - Ủy viên BCH Đảng ủy NXB, Phó Tổng Giám đốc NXB, Giám đốc Nhà máy in Bản đồ, Nguyên là Phó Bí thư Đoàn Bộ TN và MT khóa 2; đồng chí Phạm Trang Nhung – Chánh Văn phòng Đảng ủy NXB; đồng chí Nguyễn Đức Vụ - Chủ tịch Công đoàn NXB và các đồng chí cán bộ chủ chốt NXB.
        Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại Đại hội, Đoàn NXB đã thực hiện tốt và vượt các chỉ tiêu được đề ra như thực hiện tích cực và hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy NXB và Đoàn cấp trên; mỗi năm có ít nhất 03 tập thể chi đoàn trực thuộc và 08 đoàn viên được Đoàn cấp trên tặng bằng khen, giấy khen; Mỗi năm có khoảng 70% số đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và giấy khen của Tổng giám đốc; Trong mỗi năm công tác, có khoảng 40% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên ưu tú, đạt khoảng 130%; Giữ vững danh hiệu: Tập thể Đoàn cơ sở xuất sắc trong từng năm công tác và cả nhiệm kỳ 2017 – 2022,... Bên cạnh đó, Đoàn NXB cũng đã đánh giá những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác Đoàn và pong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ qua.
      Đại hội đã thông qua các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đại hội đề ra mục tiêu: Tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, truyền thống văn hoá và xây dựng hoài bão ước mơ cho tuổi trẻ; Tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn, đặc biệt là chất lượng cán bộ, chất lượng cơ sở, chất lượng đoàn viên. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; Phấn đấu cùng Đảng bộ và cán bộ nhân viên trong NXB hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Kim Quang Minh - Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích của Đoàn NXB cụ thể, chi tiết trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số điểm cần được khắc phục trong nhiệm kỳ mới để đạt được kết quả cao như gắn lý tưởng cốt lõi với sự chỉ đạo của ban lãnh đạo, nâng cao tinh thần nhiệt huyết, đam mê; Cần nâng cao hơn nữa ý thức, bổn phận trách nhiệm của đoàn viên thanh niên,...

        Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Giàng Anh Dũng - Phó Bí thư Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ghi nhận những thành tích của báo cáo tổng kết; thấu hiểu, chia sẻ những khó khăn của Đoàn NXB trong nhiệm kỳ vừa qua nhưng Đoàn NXB vẫn hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa công tác Đoàn; Chú trọng phát triển công nghệ thông tin, tổ chức các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho đoàn viên NXB; Đổi mới phương thức tổ chức Đoàn trong dịch bệnh; Nhận được sự trợ giúp của Đảng Bộ hơn nữa,...
        Tại Đại hội, Đoàn NXB nhận được nhiều giấy khen, bằng khen cua Trung ương Đoàn TNCS HCM, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, Đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường dành cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Bên cạnh đó, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn NXB tiếp tục kế thừa, phát huy hơn nữa những thành quả tốt đẹp của nhiệm kỳ trước./.
Sign up for the newsletter Register