Trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam

4/15/2024 - 12:00 AM
Chiều ngày 15/04/2024, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã đến thăm và trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam cho đồng chí Lê Minh Hải.
Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh đã trao quyết định tiếp nhận cho đồng chí Lê Minh Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ Việt Nam.
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chúc mừng đồng chí Lê Minh Hải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao và tiếp nhận vị trí công tác mới. Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh nhấn mạnh, đồng chí Lê Minh Hải có bề dày kinh nghiệm công tác ở nhiều vị trí công tác khác nhau, đặc biệt là có thời gian khá dài giữ cương vị Phó Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc điều hành. 
Sign up for the newsletter Register