XUẤT BẢN ĐIỆN TỬ - XU HƯỚNG TƯƠNG LAI

6/28/2021 - 12:00 AM
Đại dịch Covid-19 đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và ngành xuất bản cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Để vượt khó, nhiều nhà xuất bản trong đó có Nhà xuất bản Tài nguyên Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã hướng đến cách tiếp cận chuyển đổi số, đổi mới mô hình kinh doanh, mở rộng thị trường, thúc đẩy văn hóa đọc phát triển.
      Là một doanh nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên – Môi trường, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam vừa phải đáp ứng nhiệm vụ tư tưởng văn hóa, tham mưu công tác xuất bản ngành Tài nguyên – Môi trường cho Bộ, vừa chịu áp lực của doanh nghiệp trước cơ chế thị trường hiện nay nhưng NXB vẫn luôn duy trì và phát triển bền vững, vừa duy trì bảo vệ các giá trị truyền thống của Khoa học ngành Tài nguyên – Môi trường vừa cập nhật những tiến bộ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 để đảm bảo đúng theo xu hướng phát triển tương lai. Đó là công tác xuất bản điện tử. Vừa qua, Báo Tài nguyên – Môi trường số đặc biệt về phát triển bền vững đã có ba bài trao đổi về Ngành xuất bản đo đạc bản đồ bắt kịp công nghệ 4.0, Tận dụng thời cơ chuyển đổi số để phát triển xuất bản phẩm ngành Tài nguyên – Môi trường và Cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xuất bản điện tử.
  • Ngành xuất bản đo đạc bản đồ bắt kịp công nghệ 4.0
      Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ tới tất cả các lĩnh vực của đời sóng xã hội trong đó có xuất bản, đặc biệt là xuất bản điện tử. Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Kim Quang Minh – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập NXB đã có những nhận định, đánh giá sâu sắc về vấn đề xuất bản điện tử, chỉ ra những lợi thế, thách thức NXB gặp phải trong tình hình mới và đưa ra những giải pháp thiết thực, dẫn dắt NXB khẳng định vị trí vai trò hơn trong ngành Tài nguyên – Môi trường và giữ vững vị trí hàng đầu trong xu hướng xuất bản điện tử ở Việt Nam.
https://baotainguyenmoitruong.vn/nganh-xuat-ban-do-dac-ban-do-bat-kip-cong-nghe-4-0-326412.html
  • Tận dụng thời cơ chuyển đổi số để phát triển xuất bản phẩm ngành Tài nguyên – Môi trường.
      Đại dịch Covid đã gây ra nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực, ngành nghề và ngành xuất bản cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã có những bước đột phá mới. Đó là chuyển đổi số nhằm đáp ứng xu thế thời đại vào xuất bản phẩm Tài nguyên – Môi trường. Để thực hiện được những điều này, NXB đã ưu tiên tập trung thực hiện việc số hóa dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động xuất bản, kinh doanh, quy trình quản lý, quản trị, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, xuất bản điện tử,…
https://baotainguyenmoitruong.vn/tan-dung-thoi-co-chuyen-doi-so-de-phat-trien-xuat-ban-pham-nganh-tn-mt-326411.html
  • Cần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xuất bản điện tử.
      Là cơ quan xuất bản, in, cấp phép và phát hành thuộc 9 lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường bao gồm các tài liệu, bản đồ phục vụ quản lý đất đai, quản lý môi trường, địa chất – khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc – bản đồ, các văn bản quy phạm pháp luật Tài nguyên và Môi trường,… Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam luôn ý thức được trách nhiệm của mình không ngừng cố gắng phát triển toàn diện. Một trong những yếu tố tiên quyết giúp NXB phát triển bền vững là sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng xu thế thị trường. Để làm ra những sản phẩm có chất lượng cao, nguồn nhân lực cần được đào tạo chuyên môn bài bản về ngành xuất bản - nhất là xuất bản điện tử.
https://baotainguyenmoitruong.vn/can-dao-tao-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-cho-chuyen-nganh-xuat-ban-dien-tu-326416.html
 
Sign up for the newsletter Register