Nhà xuất bản vinh dự nhận Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành của Bộ Thông tin Truyền thông

4/21/2022 - 12:00 AM
Năm 2021, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam được Bộ Thông tin Truyền thông trao tặng Giấy khen, Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành năm 2021.
Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam là nhà xuất bản chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường duy nhất trong Bộ Tài nguyên và Môi trường về hoạt động xuất bản, biên tập, in và phát hành bản đồ, sách, tài liệu,... Đối với ngành Xuất bản là ngành rất dễ xảy ra sai sót nếu như công tác quản lý yếu kém, chất lượng chuyên môn của biên tập viên không cao, thiếu sự nhạy cảm của chính trị,.. Tâm huyết và sự nghiêm túc trong tất cả các khâu để cho ra thành phẩm dưới sự lãnh đạo của Ban giám đốc góp phần làm nên tên tuổi nhà xuất bản. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam là một trong số ít những nhà xuất bản tiêu biểu về lực lượng lao động, kết quả sản xuất kinh doanh, chất lượng xuất bản phẩm, nghiêm túc thực hiện Luật Xuất bản, thực hiện tốt nghiệp vụ chính trị được Bộ Tài nguyên – Môi trường giao phó, không để xảy ra sai phạm trong ngành Tài nguyên – Môi trường. Chính vì những thành tích tiêu biểu ấy, trong nhiều năm liền nhà xuất bản được Bộ Thông tin Truyền thông trao tặng Giấy khen, Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành. Năm 2021 vừa qua, Nhà xuất bản vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông.

Bằng khen về những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành năm 2021
Để hoàn thành trách nhiệm, bổn phận, sự tin tưởng của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của người dân Việt Nam, Nhà xuất bản sẽ không ngừng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, phát triển từng ngày, cho ra đời những sản phẩm mang ý nghĩa tới công chúng.
Sign up for the newsletter Register