Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á năm 2022

9/26/2022 - 12:00 AM
Tại lễ công bố Thương hiệu phát triển Châu Á năm 2022 vừa được tổ chức ngày 24/09/2022, Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam được vinh danh “Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á”.
Giải thưởng “Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á” là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng trong suốt 1 năm qua của Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đồng chí Kim Quang Minh vinh dự nhận giải "Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á năm 2022"
Bên cạnh việc duy trì nhiệm vụ chính trị được Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong lĩnh vực biên tập, xuất bản, in và phát hành các thể loại bản đồ, atlas, dữ liệu và sách chuyên ngành tài nguyên – môi trường, Nhà xuất bản còn tích cực làm các nhiệm vụ tư vấn, thiết kế, dự toán, thi công và giám sát các công trình thuộc lĩnh vực đất đai, đo đạc, bản đồ và cơ sở dữ liệu. Đồng thời, Nhà xuất bản còn thực hiện các hoạt động gắn với mục tiêu phát triển bền vững mang lại giá trị cho xã hội để Nhà xuất bản từng bước củng cố vị thế thương hiệu trong ngành tài nguyên – môi trường.

Top 10 Thương hiệu phát triển Châu Á năm 2022
Đồng chí Kim Quang Minh - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc NXB cho biết rất tự hào khi được vinh danh tại giải thưởng này. Đây là minh chứng chứng minh cho định hướng phát triển của NXB là đúng đắn dưới sự dẫn dắt của Ban lãnh đạo cũng như sự cố gắng không ngừng của toàn cán bộ công nhân viên NXB.
Sign up for the newsletter Register